Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Anmeldelse og flytning af forurenet jord

Du skal altid anmelde flytning af jord til Høje-Taastrup Kommunes Teknik- og Miljøcenter, hvis du skal flytte mere end 1 m3 fra:

  • Byzonen
  • Vejarealer
  • Forureningskortlagte ejendomme
  • Areal, hvor der er kendskab til at jorden er forurenet.

Anmeldelsen til kommunen skal ske på det elektroniske skema til anmeldelse af jordflytning. Læs, hvordan du  skal udfylde det elektroniske skema til anmeldelse af jordflytning.

Hvis den samlede jordflytning udgør mindre end 1 m3 kan jorden (hvis der ikke er  kendskab til forurening), uden forudgående anmeldelse, afleveres på Kommunens genbrugsstation på Lervangen 1-3, 2630 Taastrup. Jord fra forureningskortlagte ejendomme må ikke afleveres på genbrugsstationen.

Læs Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje-Taastrup Kommune.

Kontakt miljøafdelingen

Kontakt altid kommunens miljøafdeling på tlf.: 43591217, hvis du planlægger at flytte jord fra forureningskortlagte ejendomme. Du er også velkommen til at kontakte miljøafdelingen hvis du ønsker oplysninger om krav til prøvetagning og analyser, før du bekoster undersøgelserne.

Krav til analyser af jorden

Anmeldelse af jordflytninger kræver dokumentation i form af jordanalyser. Jorden skal analyseres og kategoriseres. Nogle modtageanlæg kan foretage analyser af jorden for dig (karteringsanlæg).

Du må flytte jorden straks efter kommunen har modtaget din anmeldelse hvis:

  • du flytter jorden til et godkendt modtageanlæg, der må modtager den pågældende type jord, og jorden ikke kommer fra en forureningskortlagt ejendom.
  • flytningen sker fra en forureningskortlagt ejendom, og vi på forhånd har godkendt en jordhåndteringsplan,
  • der er tale om en absolut akut opstået situation, fx større spild ved ulykke.

Ellers må du flytte jorden, når du har modtaget en kvitteret jordanvisning fra os eller 4 uger efter, at vi har modtaget din anmeldelse.

Når du flytter jord er det væsentligt også at sikre at jorden overholder modtageanlæggets krav. Her kan være særlig skrappe krav til jordens renhed og analysekrav kan afhænge af jordens oprindelse.

Opdateret 6. maj 2015

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk