Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Hvad gør jeg, hvis jeg opdager en jordforurening

Hvis du får mistanke om, at jord er forurenet, så skal du med det samme henvende dig til kommunens miljøafdeling. Her kan du få oplyst , om der er tale om en kendt forurening og få oplyst hvordan du skal forholde dig til forureningen.

Jorden kan bl. a. være forurenet, hvis

  • jorden lugter af olie/kemikalier
  • jorden er misfarvet, som kunne tyder på forurening
  • affaldsrester, der tyder på opfyld

Kontakt kommunens Miljøafsnit på tlf. 43 59 12 17 eller send en e-post til tmc@htk.dk.

Akutindsats

Ring altid til 112, hvis der er et pågående spild med olie eller andre kemikalier.

Opdateret 11. december 2013

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk