Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Forurenet jord

Læs om regler for registrering af forurenede arealer

Lov om forurenet jord indebærer blandt andet, at alle forurenede arealer skal kortlægges. I Høje-Taastrup kommune er det Region Hovedstaden, der tilrettelægger kortlægning af forurenede og muligvis forurenede arealer.

Inden et areal bliver kortlagt, vil ejeren blive varslet, så han eller hun har mulighed for at komme med indsigelser.

Arealerne kortlægges på to vidensniveauer, alt efter hvor præcist kendskabet til forurening er.

Vidensniveau 1 - Når jorden måske er forurenet

Regionen kortlægger en grund på vidensniveau 1 (V1), når man ved, at der har været aktiviteter på arealet som gør, at jorden kan være forurenet. Et eksempel er en fabrik, der har brugt kemikalier, som er skadelige for mennesker og grundvand.

Vidensniveau 2 - Når jorden er forurenet

Regionen kortlægger en grund på vidensniveau 2 (V2), når man på baggrund af en teknisk undersøgelse ved, at jorden er forurenet. Viser undersøgelsen, at kun en del af grunden er forurenet, kortlægger amtet kun den forurenede del af grunden.

Kortlagte arealer kan søges frem på www.arealinfo.dk.

Opdateret 11. december 2013

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk