Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Jordvarmeanlæg

Her kan du finde ansøgningsskema til etablering af jordvarmeanlæg

Jordvarmeanlæg skal etableres efter gældende Jordvarmebekedtgørelse.

Skal du etablere et jordvarmeanlæg med varmeslanger skal du udfylde dette ansøgningsskema og indsende det til Høje-Taastrup Kommune,Teknik- og Miljøcenter, Bygaden 2, 2630 Taastrup eller pr. email til tmc@htk.dk.

Vær opmærksom på, at færdigmelde anlægget, når det er installeret. Brug skema for færdigmelding af jordvarmeanlæg

Opdateret 9. marts 2016

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk