Klima, miljø og natur
  • Få siden oplæst

Naturbeskyttelse

I Høje-Taastrup kommune finder du både den almindelige ”hverdagsnatur”, unikke naturområder og sjældne arter.
Kommunerne har ansvaret for sammen med borgerne at bevare landskabet, at beskytte de vilde dyr og planter og deres levesteder samt at sikre os adgang til den flotte og smukke natur. Du kan her læse om naturen, og de regler der gælder.