Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Vejledende registrering

Hvor kan jeg se den beskyttede natur?

Du kan se, om der er registreret et § 3 område på din ejendom på Miljøportalens arealinformation , og se hvad der er fundet af natur på Miljøportalens naturdatabase .  

Høje-Taastrup Kommune har fra 2008-2011 gennemgået langt de fleste § 3 områder i kommunen. De nye data, herunder noter om pleje, er lagt ind på Miljøportalen.  

Registreringen er kun vejledende

Hvis et naturareal lever op til naturbeskyttelseslovens bestemmelser, er det beskyttet mod tilstandsændringer som eksempelvis opdyrkning og bebyggelse, uanset om naturområdet er registreret eller ej.  

Den vejledende registrering af den beskyttede natur, der er offentlig tilgængelig på Danmarks Miljøportal, tjener til at give myndigheder, lodsejere og offentlighed et overblik over hvilke arealer, der kan være omfattet af beskyttelsen.  

Det betyder, at du godt have et naturområde, som ikke er blevet registreret endnu eller hvor afgrænsningen af arealet er anderledes, men som stadig er beskyttet efter loven. Det er altid de faktiske forhold der afgør, hvorvidt et areal er omfattet af naturbeskyttelsesloven.  

Hvis du er i tvivl om dit areal er omfattet af Naturbeskyttelsesloven, skal du kontakte Teknik- og Miljøcenteret i kommunen, inden du iværksætter et indgreb.  

Du kan læse mere om den beskyttede natur på Naturstyrelsens hjemmeside .  

Læs mere i folderen: ”Er der beskyttet natur på din ejendom?”

Opdateret 15. august 2013

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk