Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Dyr og planter

Læs om de beskyttede dyr og planer, som findes i Høje-Taastrup Kommune, samt hvordan du bekæmpe uønskede planter som for eksempel Kæmpe Bjørneklo og nogle andre

Igennem de sidste 50-60 år har den intensiverede udnyttelse af vores omgivelser betydet, at mange naturområder er forsvundet eller er blevet forringet. De planter og dyr, som er knyttet til disse områder, har derfor også været i tilbagegang.    

Bjørneklo og andre arter

Truede arter - rødliste

Internationalt beskyttede arter (bilag IV)

Fredede arter 

Padder i Høje-Taastrup


Opdateret 12. november 2015

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk