Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Fredede arter

Der er også en lang række dyre- og plantearter, som er fredede jf. Naturbeskyttelsesloven. Det gælder f.eks. alle orkideer og alle padder.  

For de fredede arter gælder det, at dyrene ikke må samles ind eller slås ihjel, og at planterne ikke må fjernes fra det sted, de vokser op.  

I Høje-Taastrup Kommune finder man en del fredede arter, f.eks. findes et af de få voksesteder for den fredede plante Melet Kodriver her, ligesom du kan finde en rækkes padder og orikdéer.  

Ønsker man at ansøge om dispensation fra artsfredningsbekendtgørelsen, skal der udfyldes et ansøgningsskema, som derefter indsendes til Naturstyrelsen.  

Læs mere på Naturstyrelsens hjemmeside.

Opdateret 16. august 2013

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk