Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

15-års genopdyrkningsret

 Hvis du ønsker at lade et areal ligge hen i ”naturtilstand” og samtidig bevare retten til at genopdyrke, skal du anmelde det til kommunen.  

Med en anmeldelse kan du bevare retten til at dyrke jorden igen, selvom arealet med tiden udvikler sig til en natur, som opfylder betingelserne for beskyttelse efter naturbeskyttelsesloven.  

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan anmelde arealer, der i dag er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper.  

Hvis du ikke modtager en begrundet afvisning inden 4 uger efter, at kommunen har modtaget en korrekt udfyldt anmeldelse, har du ret til at genopdyrke arealet indenfor de næste 15 år. Inden du genopdyrker arealet, har du pligt til at underrette din kommune.  

Du skal være opmærksom på, at der er rydningspligt på arealer anmeldt med 15 års genopdyrkningsret.  

Husk at vedlægge kopi af markblokkort eller luftfoto med tydelig angivelse af arealet, når du sender din anmeldelse. 

Du skal anvende et anmeldeskema, som du kan hente på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

Opdateret 27. november 2014

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk