Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Etablering af skov

Hvis du ønsker at etablere skov på et areal større end 0,5 hektar, skal du enten anmelde eller ansøge kommunen inden etableringen.  

Du skal anmelde, hvis dit areal ligger inden for et såkaldt skovrejsnings¬område eller i et neutralt område. Hvis du ikke modtager en begrundet afvisning, kan du begynde at beplante arealet 4 uger efter, at kommunen har modtaget en korrekt udfyldt anmeldelse.  

Hvis arealet derimod ligger indenfor et område, hvor skov er uønsket, kan du kun få tilladelse til at rejse skov, hvis særlige forhold taler for det. I denne situation skal du søge kommunen om tilladelse, og du skal vente på svar fra kommunen, inden du begynder skovplantningen. Der gælder således ikke nogen 4-ugers frist i områder, hvor skovrejsning er uønsket.  

Du kan se Høje-Taastrup Kommunes udpegninger af arealer til skovrejsning

Husk at vedlægge kopi af markblokkort eller luftfoto med tydelig angivelse af arealet, når du sender din ansøgning eller anmeldelse. 

Du skal anvende et anmeldeskema, som du kan hente på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. 

Opdateret 27. november 2014

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk