Klima, miljø og natur
  • Få siden oplæst

Skove og træer

Her kan du læse om muligheder for tilskud til skovrejsning, vores arbejde med træplantninger og om Skovrådet, som bidrager ved planlægning og realisering af skovområder i kommunen.