Klima, miljø og natur
  • Få siden oplæst

Skove

I Høje-Taastrup Kommune ligger flere skove. Det er muligt at få tilskud til skovrejsning, og Skovrådet bidrager ved planlægning og realisering af skovområder i kommunen.