Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Drikkevand og vandforsyning

Vandforsyningen i Høje-Taastrup Kommune sker fra forsyningsselskabet HTK Vand A/S under HTK Forsyning A/S, 14 almene private vandværker og fra private boringer (enkeltindvindingsanlæg).

Drikkevandskvalitet

HTK Forsyning A/S

Den tidligere kommunale vandforsyning og kloakforsyning er overgået til forsyningsselskabet HTK Forsyning A/S. HTK Forsyning A/S er ejet af Høje-Taastrup Kommune. Hovedopgaverne for HTK Forsyning A/S er at levere rent drikkevand til forbrugerne og at lede spildevand og regnvand væk fra forbrugerne på en miljømæssig god måde.

Informationer om vand- og kloakforsyning, herunder selvaflæsning af vandmåler, kan nu søges på HTK Forsyning A/S's hjemmeside

Du kan også tage kontakt enten på telefon 70 20 51 20 eller e-mail htkforsyning@htkforsyning.dk.

Opdateret 4. august 2015

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk