Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Grundvand

Grundvandet i Høje-Taastrup Kommune er godt, men sårbart – og det skal beskyttes for at bevare den nuværende og fremtidige kvalitet.

Grundvand

I 1999 blev det politisk vedtaget at gennemføre en kortlægning af de vigtigste grundvandsområder i landet. Formålet med kortlægningen er at sikre den nuværende og fremtidig drikkevandsforsyning. 

Det er Naturstyrelsen, der gennemfører kortlægningen, der efterfølgende anvendes af kommunen som datagrundlag til udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i de kortlagte områder.

 Indsatsplanerne skal udarbejdes for alle områder, der er udpeget som Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD).

Opdateret 3. august 2015

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk