Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Hjælp fisken

Brug kloakker korrekt og undgå af hælde kemikalier, sæbevand og olie i regnvandsristen

Kemi skader livet i vandløb og søer 

Hjælp fisken

Vi har nok alle oplevet, at der bliver vasket biler på vejen, at penslerne fra malingen af træværket bliver skyllet eller spanden fra trappevasken bliver tømt over regnvandsristen. Men regnvandsristene langs veje og på gårdspladser er kun beregnet til regnvand. 

Det meste af Høje-Taastrup Kommune er separatkloakeret. Det vil sige, at spildevandet fra toilet og vask ledes til rensningsanlægget, mens vand fra veje, tage og fliser ledes til det nærmeste vandløb. 

Så hvis du f.eks. hælder sæbevandet fra bilvasken eller tømmer malerspanden i kloakken, ryger det direkte ud i vandløb, søer og videre ud til Roskilde Fjord eller Køge Bugt.   

Husk    

  • Regnvandsristen langs vejen er kun til regnvand – og vand uden kemikalier      
  • Sæbevand skal skylles ud i vask eller toilet 
  • Maling, olie og kemikalierester skal afleveres på genbrugspladsen  Opdateret 18. november 2016

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk