Arbejde og ledighed
  • Få siden oplæst

Befordringsgodtgørelse

Du vil i nogle tilfælde kunne få befordringsgodtgørelse, når du deltager i tilbud igennem Jobcentret.

Muligheden for befordringsgodtgørelse afhænger af tilbuddet, og du skal være omfattet af en af  følgende:

  • Dagpenge
  • Kontanthjælp/uddannelseshjælp
  • Integrationsydelse
  • Revalidering
  • Sygedagpenge
  • Ressourceforløb
  • Jobafklaringsforløb
  • Fleksjob
Du kan modtage befordringsgodtgørelse, hvis der er mere end 24 km tur/retur til tilbudsstedet. Godtgørelsen gives alene for de km, der ligger udover de første 24 km.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller konkret vejledning, er du meget velkommen til at kontakte din sagsbehandler.

Opdateret 9. januar 2017

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk