Arbejde og ledighed
 • Få siden oplæst

6 ugers jobrettet uddannelse

Som ledig har du fra 1. ledighedsdag mulighed for at uddanne dig i 6-uger på en uddannelse fra positivlisten efter eget valg.

Fordele ved 6 ugers jobrettet uddannelse

 • Det er gratis for dig og du vil fortsat modtage dagpenge.
 • Du har mulighed for at styrke dine kompetencer på en uddannelse efter eget valg inden for positivlisten. 
 • Videreuddannelse stiller dig stærkere, når du søger job.

Hvordan får jeg 6 ugers jobrettet uddannelse

Det er din a-kasse, som skal vurdere, om du opfylder betingelserne for 6 ugers jobrettet uddannelse. Hvis du ønsker at benytte muligheden for 6 ugers jobrettet uddannelse, skal du derfor henvende dig til din a-kasse.

Er du under 25 år, har du mulighed for 6 ugers jobrettet uddannelse inden for de første 6 måneder af din ledighedsperiode. Er du over 25 år, kan du benytte dig af tilbuddet inden for de første 9 måneder af din ledighedsperiode.

Såfremt din a-kasse finder dig berettiget til 6 ugers jobrettet uddannelse, skal du hurtigst muligt rette henvendelse til jobcentret. Du vil herefter blive indkaldt til en samtale i jobcentret, hvor du vil få råd og vejledning omkring muligheder for valg af uddannelse - se mulige uddannelser på postitivlisten. Det er a-kassen, som godkender valg af uddannelse inden start.

Brug 6-ugers jobrettet uddannelse i kombination med din jobplan

Jobcentret opfordrer til, at du har din jobplan med i overvejelserne, når du vælger 6 ugers jobrettet uddannelse fordi:

 • Det giver dig bedre mulighed for at få arbejde, hvis du kombinerer en virksomhedspraktik med din uddannelse
 • Hvis du planlægger en virksomhedspraktik lige efter din uddannelse, får du mulighed for at afprøve dine nye kompetencer og det giver dig bedre mulighed for at få arbejde
 • Hvis den uddannelse du gerne vil tage varer mere end 6 uger, så kan du i nogle tilfælde få bevilget resten af uddannelsen af jobcentret – se vejledning og opkvalificering for mere information

 Du kan kontakte Jobcenter Høje-Taastrup på 43 59 10 00 eller via e-mail bac@hkt.dk

 

Betingelser for anvendelse af 6-ugers selvvalgt uddannelse

 • Din a-kasse skal godkende din uddannelse
 • Du kan først begynde uddannelsen efter 18 ugers ledighed (4 måneder)
 • Er du under 25 år, skal uddannelsen afsluttes inden 44 ugers ledighed (10 måneder)
 • Er du over 25 år, skal uddannelsen afsluttes inden 57 ugers ledighed (13 måneder)
 • Du finder lovgrundlaget for 6-ugers selvvalgt uddannelse hos Retsinformation
Opdateret 31. marts 2017

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk