Arbejde og ledighed
 • Få siden oplæst

Særligt løntilskud med Isbryderordningen

Hvis du er nyuddannet og har en funktionsnedsættelse, har du mulighed for at søge et job med løntilskud for handicappede for derved at opbygge erhvervserfaring inden for dit uddannelsesområde.

Isbryderordningen giver dig mulighed for at blive ansat med løntilskud umiddelbart efter, at du har færdiggjort din uddannelse af minimum 1½ års varighed. Du kan blive ansat med løntilskud i både private og offentlige virksomheder i op 12 måneder.

Fordele

 • Du får opbygget erhvervserfaring og udviklet dine kompetencer, inden for det arbejdsområde du er uddannet
 • Du har mulighed for at få bevilget mentorstøtte, tilskud til hjælpemidler og personlig assistance, hvis dit handicap berettiger til det, og der er behov for det
 • En løntilskudsstilling kan bruges som genvej til fast arbejde, hvis du ansættes på ordinære vilkår efter løntilskudsperiodens udløb

Sådan gør du

 • Du kan finde og søge løntilskudsstillinger på Jobnet.dk
 • Du kan søge løntilskudsstillinger ved at henvende dig direkte hos virksomheder
 • Når du har fundet en virksomhed skal du henvende dig til jobcentret. Husk - Du må ikke starte i løntilskud før du har talt med jobcentret.
 • Du har også mulighed for at samarbejde med en jobkonsulent om at finde et løntilskud, eventuelt starte med virksomhedspraktik efterfulgt af løntilskud. Du skal tale med din sagsbehandler, hvis du ønsker en jobkonsulent
 • Du kan kontakte Jobcenter Høje-Taastrup på 43 59 10 00 eller via e-mail bac@htk.dk

Betingelser for anvendelse af isbryderordningen 

 • Et tilbud om ansættelse med løntilskud kan gives i op til et år 
 • Jobcenteret bevilger og udbetaler tilskuddet til arbejdsgiveren, som udbetaler din løn 
 • Du skal have en uddannelse af mindst 18 måneders varighed
 • Du skal starte i ordningen senest 2 år efter endt uddannelse
 • Du skal mangle erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som din uddannelse kvalificerer til 
 • Lovgrundlag for isbryderordningen kan findes på CABI’s hjemmeside
Opdateret 18. maj 2016

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk