Arbejde og ledighed
  • Få siden oplæst

Job og Fremtid

Job og Fremtid rummer flere forskellige tilbud, som kan støtte og motivere dig i din uddannelses- og jobsøgning. Job og Fremtid er et tilbud til dig, som er ledig eller står med et uddannelsespåbud.

Vi har alle faggrupper af ledige repræsenteret. Derfor har vi vejledere og jobkonsulenter, som kan støtte og vejlede dig i et tæt samarbejde. 

Vi arbejder med individuelle mål, og derfor er der et tæt samarbejde mellem kursist, vejleder og jobkonsulent. Fælles for vores tilbud er, at du henvises af din sagsbehandler. 

Hvis du er mellem 18-65 år

Er et tilbud til dig, som er mellem 18 -65, og som har brug for støtte, motivation og sparring til din uddannelses eller jobsøgning. Ved dette tilbud henvises du af din sagsbehandler.

Her er vi vejledere og jobkonsulenter, som kan støtte dig i dine uddannelsesvalg eller jobsøgning. Vi arbejder dagligt med alle faggrupper.

Hvis du er under 30 år

Er du under 30 og ledig eller står med et uddannelsespåbud, har vi Fønix. Ved dette tilbud henvises du af din sagsbehandler.

Fønix er et tilbud, som støtter dig til at skulle vælge uddannelse eller job. Her er der vejledere og jobkonsulenter, som vil støtte dig i forbindelse med din uddannelses- eller jobsøgning.

Hvis du er over 30 år

Er du over 30, ledig enten som A-dagpenge- eller kontanthjælpsmodtager, er på sygedagpenge, ledighedsydelse eller aktivitetsparat, så har vi Jobcafeen. Ved dette tilbud henvises du af din sagsbehandler

I Jobcaféen kan du få individuel støttende sparring til din jobsøgning. Vi arbejde med CV og ansøgning, relevante oplæg og har et helt tæt samarbejde med henblik på at etablere en virksomhedspraktik.

Hvis du har særlige begrænsninger i arbejdsevnen

Har du særlige begrænsninger i forholdt til at komme tilbage på arbejdsmarkedet, findes der Job og Funktion. Ved dette tilbud henvises du af din sagsbehandler. 

Job og Funktion er et tilbud til dig, hvor du og din sagsbehandler vurderer, at du muligvis har begrænsninger i arbejdsevnen og derfor skal have afklaret din aktuelle funktionsevne. Funktionsbeskrivelsen er så med til at danne grundlag for, hvordan du bedst muligt kan blive hjulpet tilbage på arbejdsmarkedet. Her er der vejledere og jobkonsulenter, som vil støtte dig i forbindelse med jobsøgning.

Job og Fremtid - Hvor finder du os?

Job og fremtid deler ikke adresse med Jobcentret.

Job og Fremtids to adresser er:

Job og Fremtid, Erik HusFeldsvej Vej 2C, 2630 Taastrup

Projekt koordinator : Per Wormgoor, Telefon: 43353904, Mail: PerWo@htk.dk

Fønix: Øtoftegårdsvej 10-12, 2630 Taastrup

Projekt kooordinator : Tom Aabye, Telefon: 43353717, Mail: TomAab@htk.dk

Opdateret 1. juni 2016

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk