Arbejde og ledighed
  • Få siden oplæst

Læse-, skrive- og regnekurser

Hvis du er under 25 år og ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, skal du gennemgå en test i at læse, skrive og regne.

Hvis testen viser, at du har udfordringer med at læse, skrive eller regne, skal du deltage i et læse-, skrive- og regnekursus eller et ordblindekursus. Henvisningen sker gennem din sagsbehandler i jobcentret.

Undervisningen skal som udgangspunkt fortsætte, indtil du har opnået læse-, skrive- og regnefærdigheder, der svarer til folkeskolens afgangsprøve.

Hvis du er over 25 år og ledig med grundskole som højeste uddannelse, kan du få tilbud om læse-, skrive- og regnekursus, hvis du ønsker det, og hvis en test viser, at du har udfordringer med at læse, skrive eller regne.

Opdateret 18. maj 2016

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk