Arbejde og ledighed
  • Få siden oplæst

Samarbejdet med private firmaer

Du kan styrke dine jobmuligheder i samarbejde med en jobkonsulent.

En jobkonsulent har et stort virksomhedsnetværk og kender virksomhedernes behov. Jobkonsulenten støtter dig i din jobsøgning.

I samarbejde med jobkonsulenten kan du også få mulighed for at komme i en virksomhedspraktik eller en løntilskudsordning, som en vej ind på arbejdsmarkedet.

Opdateret 18. maj 2016

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk