Arbejde og ledighed
 • Få siden oplæst

Information om vejledning og opkvalificering

Et vejlednings- og opkvalificeringsforløb kan bestå af korte statsanerkendte uddannelsesforløb eller særligt tilrettelagte projekter og opkvalificeringsforløb.

Fordele ved korte statsanerkendte uddannelsesforløb

 • Du kan anvende korte uddannelsesforløb til at udvikle dine kompetencer, så de passer til dine ønsker til fremtidig beskæftigelse eller uddannelse
 • Korte uddannelsesforløb giver dig bevis for dine nye kompetencer - fx truck certifikat eller hygiejnebevis
 • Du kan nemt finde information om de statsanerkendte uddannelser på Uddannelsesguiden.dk

Fordele ved særligt tilrettelagte projekter og opkvalificeringsforløb

 • Du kan anvende projekter og opkvalificeringsforløb til at afdække og udvikle dine kompetencer, så de passer til dine jobønsker
 • Du kan anvende opkvalificeringsforløb til at arbejde med målene i din jobplan
 • Opkvalificeringsforløb anvendes også til at skabe kontakt til virksomheder, hvor du har mulighed for ansættelse - eventuelt i løntilskud, jobrotation eller virksomhedspraktik

Sådan gør du

 • Først og fremmest skal du overveje, hvilken uddannelse eller opkvalificering du mener, kan bringe dig hurtigst muligt i beskæftigelse
 • Kontakt Jobcenter Høje-Taastrup på 43 59 10 00 eller via e-mail bac@htk.dk

Sådan forøger du muligheden for at få en uddannelse bevilget af jobcentret

Har du fundet en uddannelse, er der større mulighed for at få uddannelsen bevilget af jobcentret hvis:  

 • Du har en aftale med en virksomhed om en virksomhedspraktik før eller efter uddannelsesforløbet 
 • Du har en udtalelse/erklæring fra en virksomhed om, at der venter job efter uddannelsesforløbet
 • Uddannelsesstedet kan vise, at tidligere elever i høj grad er kommet i arbejde 
 • Uddannelsen ligger inden for et område, hvor der mangel på arbejdskraft 
 • Du kombinerer dit uddannelsesforløb med 6-ugers jobrettet uddannelse 

Betingelser for anvendelse af vejledning og opkvalificering

 •  Uddannelsen skal bevilges af jobcentret
 • Uddannelsen skal være din hurtigste vej til selvforsørgelse 
 • Hvis du er under 30 år og har en erhvervskompetencegivende uddannelse må uddannelsesforløbet højst vare 6 uger indenfor de første 6 måneders ledighed 
 • Hvis du er mellem 30 år og 60 år og har en erhvervskompetencegivende uddannelse må uddannelsesforløbet vare 6 uger indenfor de første 9 måneders ledighed 
 • Hvis du er over 60 år må uddannelsesforløbet vare 6 uger indenfor de første 6 måneders ledighed
 • Lovgrundlaget for vejledning og opkvalificering finder du hos Retsinformation  

Valg af vejledning og opkvalificering

I løbet af et 4 ugers vejledning og opkvalificeringsforløb kan du arbejde med din jobsøgning, og udover dette er der også mulighed for bl.a. at dyrke motion og metaltræning. 

I forløbet vil du få tilknyttet en jobkonsulent, som hjælper dig med at bane vejen til virksomhederne. Hvis du ikke allerede er kommet i job eller startet på en uddannelse, vil der være god mulighed for at styrke dine jobmuligheder i en virksomhedspraktik eller en løntilskudsordning.

Jobcentret samarbejder pr. 1. januar 2014 med ITK2 og Hartmanns, der tilbyder 4 ugers vejledning og opkvalificeringsforløb.

Opdateret 18. maj 2016

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk