Arbejde og ledighed
 • Få siden oplæst

Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik er et kort ophold i en virksomhed, der skal føre til job eller opkvalificere dine kompetencer.

Fordele

 • Du kan bruge virksomhedspraktik til at lære et fag/område at kende, eller finde ud af hvilket fag/område du gerne vil arbejde indenfor
 • Du kan bruge virksomhedspraktik til at opkvalificere dine kompetencer inden for et bestemt område
 • En virksomhedspraktik kan anvendes som springbræt til ordinær ansættelse eller ansættelse med løntilskud

 Sådan gør du

 • Du kan selv finde en virksomhed du gerne vi i praktik hos. Når du har fundet en virksomhed, skal du henvende dig til jobcentret. Husk: Du må ikke starte i virksomhedspraktik, før du har talt med jobcentret.
 • Du har også mulighed for at samarbejde med en jobkonsulent om at finde en praktik. Du skal tale med din sagsbehandler, hvis du ønsker en jobkonsulent
 • Du kan kontakte Jobcenter Høje-Taastrup på 43 59 10 00 eller via e-mail bac@htk.dk

Betingelser for anvendelse af virksomhedspraktik 

 • Du kan være i virksomhedspraktik i op til 4 uger
 • Er du nyuddannet og modtager dimittendsats, kan du være i praktik i op til 8 uger
 • Du kan ikke komme i praktik hos virksomheder, du har været ansat i før
 • Virksomheden skal godkendes af jobcentret
 • Du må højst arbejde 37 timer om ugen i virksomhedens normale arbejdstid
 • Du modtager dagpenge under praktikforløbet - ikke løn
 • Lovgrundlaget finder du hos Retsinformation 
 • Det er særlige regler for forsikring af ledige i virksomhedspraktik. Her finder du en skriftlig vejledning til, hvad virksomheder skal gøre ved arbejdsskader og skade forvoldt på personer eller ting
Opdateret 18. maj 2016

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk