Arbejde og ledighed
 • Få siden oplæst

Voksenlærling

Hvis du er fyldt 25 år, har du mulighed for at blive voksenlærling som en del af din jobplan. Voksenlærlinge uddannes i et bestemt fag gennem et forløb med praktik hos en virksomhed og skoleperioder.

Fordele

 • Du får erfaring med et specifikt arbejdsområde gennem praktikophold
 • Ved at blive faglærte har du flere og bedre jobmuligheder
 • Praktikopholdet giver dig et professionelt netværk, som øger dine jobmuligheder, når du er færdiguddannet
 • Du har mulighed for at tage en faglig uddannelse med løn

Sådan gør du

 • Hvis du vil starte som voksenlærling, skal du overveje hvilke job- og uddannelsesønsker du har og eventuelt kontakte en eller flere af de virksomheder, du vil i lære/praktik hos 
 • Kontakt derefter din sagsbehandler hos Jobcenter Høje-Taastrup på 43 59 10 00 eller via e-mail bac@htk.dk

Mere information om ordningen kan findes på blivvoksenlaerling.dk

Du kan altid blive voksenlærling hos en virksomhed, men for at virksomheden kan få tilskud til din løn, skal følgende betingelser være opfyldt:

Generelle betingelser

 • Du skal være fyldt 25 år på det tidspunkt, uddannelsen påbegyndes
 • Der ydes tilskud i til ledige mellem 25-29 år i 4 år
 • Der ydes tilskud i til ledige over 30 i 2 år
 • Betingelserne for at få tilskud skal være opfyldt på det tidspunkt uddannelsesaftalen indgås
 • Virksomheden kan søge om tilskud til voksenlærlinge, der ikke er startet endnu
 • Søges tilskud efter, at voksenlærlingen er startet, kan virksomheden kun få tilskud fra det tidspunkt, ansøgningen modtages i jobcentret
 • Der gives kun tilskud til SOSU-elever og elever på den pædagogiske assistentuddannelse, der ikke har ret til voksenelevløn efter overenskomsten
 • Lovgrundlaget kan findes på CABI’s hjemmeside

 

Særlige betingelser, hvis du er ledig og gerne vil være voksenlærling 

-         Du skal enten

 • Være mellem 25-29 år med 6 måneders forudgående ledighed
 • Være over 30 år med 9 måneders forudgående ledighed
 • Være ikke-faglært
 • Have en forældet uddannelse (ikke brugt din uddannelse i 5 år)
 • Ved ansættelse af ledige ydes tilskud, uanset hvilken erhvervsuddannelse uddannelsesaftalen omhandler

Særlige betingelser, hvis du er beskæftiget og gerne vil være voksenlærling


 • Der ydes kun tilskud til ansættelse af voksenlærlinge inden for fag, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder eller mangel på arbejdskraft
 • Din erhvervsuddannelse skal stå på den regionale voksenlærlingeliste, som reguleres halvårligt - find listen på Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjællands hjemmeside
 • Uddannelsen skal være på den regionale voksenlærlingeliste på det tidspunkt uddannelsesaftalen bliver indgået
Opdateret 18. maj 2016

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk