Arbejde og ledighed
  • Få siden oplæst

Job med særlig støtte

Du kan få et job med særlig støtte, hvis du ikke kan arbejde på almindelige vilkår.