Arbejde og ledighed
  • Få siden oplæst

Godtgørelse ved deltagelse i tilbud

Du vil i nogle tilfælde kunne få økonomisk godtgørelse for deltagelse i tilbud.

Hvis du deltager i tilbud efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og

  • modtager kontanthjælp/uddannelseshjælp
  • modtager integrationsydelse
  • eller er i et ressourceforløb
  • eller er i jobafklaringsforløb

vil du afhængigt af tilbuddet kunne modtage godtgørelse til anslåede udgifter.

Beløbet er mellem 500 og 1000 kr. afhænger af et konkret skøn fra din sagsbehandler. Kontakt derfor din sagsbehandler, hvis du ønsker en konkret vurdering i forhold til dit forløb.

Opdateret 9. januar 2017

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk