Arbejde og ledighed
  • Få siden oplæst

Seniorjob

Ledige borgere i Høje-Taastrup Kommune kan opnå ansættelse i et seniorjob på en af kommunens arbejdspladser, hvis dagpengene er udløbet kort før efterlønsalderen.

Seniorjobbet er på overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår. Kommunens HR-Center fastsætter seniorjobbets indhold ud fra en samtale med dig om dine kvalifikationer og interesser, men du har ikke krav på at blive ansat inden for et bestemt område.

Betingelserne for at få seniorjob er, at du:

  • Er ledig 
  • Er medlem af en A-kasse 
  • Mister dine dagpenge, når der er under 5 år til din efterlønsalder 
  • Har ret til efterløn, når du når din efterlønsalder
  • Indbetaler til efterlønsordningen

Der er desuden ret til seniorjob, hvis du:

  • Er født i perioden fra den 1. juli 1955 til 31. december 1957 
  • Mister dagpengene efter du er fyldt 55 år.

Hvis du opfylder betingelserne for seniorjob, skal du selv søge kommunen om seniorjob. Du kan tidligst sende ansøgningen 3 måneder før dine dagpenge ophører. Vi skal have modtaget din ansøgning om seniorjob senest 2 måneder efter dine dagpenge er ophørt.

Ansøgning vedlagt CV skal sendes til HR-Centret på mail HRCentret@htk.dk eller med post til Høje-Taastrup Kommune, HR-Centret, Bygaden 2, 2630 Taastrup.

Seniorjobbet vil blive oprettet 2 måneder efter, at vi har modtaget din ansøgning, hvis du opfylder betingelserne for seniorjob. Seniorjobbet kan dog tidligst oprettes dagen efter, at dine dagpenge er udløbet.

Spørgsmål om seniorjob kan rettes til HR-Centret på telefon 43 59 10 00 eller mail HRCentret@htk.dk .

Hvis du ikke kan opnå seniorjob dagen efter dine dagpenge udløber, men først på et senere tidspunkt, kan du kontakte Jobcentret om dine muligheder i perioden indtil seniorjobbet starter. Henvendelse til Jobcentret kan ske på telefon 43 59 10 00 eller mail bac@htk.dk .

Opdateret 18. maj 2016

Ansvar for denne side

HR-Center

T: 43 59 10 00