Arbejde og ledighed
  • Få siden oplæst

Enkeltydelser

Du kan i særlige tilfælde få økonomisk hjælp til enkeltudgifter, sygebehandling, flytning, samværsudgifter og lignende.

Vigtigt inden du søger om en enkeltydelse

Det er vigtigt at du vedhæfter alt påkrævet dokumentation, da din sag bliver afgjort på baggrund af den dokumentation, som du har indsendt.

Ved en vurdering af, om du eventuelt er berettiget til denne hjælp skal du udfylde en ansøgning om enkeltydelser. Kommunen foretager derefter en individuel konkret vurdering af ansøgningen.   Det er derfor meget vigtigt, at du samtidig med at du afleverer ansøgningen også afleverer dokumentation for alle udgifter og indtægter samt dokumentation for eventuel formue.

Betingelser for at modtage økonomisk hjælp til enkeltudgifter:

  • Der skal være sket ændringer i dine forhold der ikke kunne forudses
  • Det skal være en rimeligt begrundet enkeltudgift
  • Afholdelse af udgiften vanskeliggør, at du og din familie ikke fremover kan klare jer selv
  • Der skal være tale om en enkeltudgift

Sygebehandling

Kan du ikke selv betale, kan der efter ansøgning ydes hjælp til for eksempel sygebehandling, tandbehandling og medicin. 

Behandlingen skal være nødvendig for dit helbred. Du kan som udgangspunkt kun få hjælp til at blive behandlet i det offentlige behandlingssystem.

Som hovedregel kan der ikke ydes hjælp til udgifter du har påtaget dig inden ansøgningen er indgivet. 

For alle ansøgninger gælder det, at hvis du har formue, har du som udgangspunkt selv pligt til at afholde udgiften. 

Opdateret 18. maj 2016

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk