Bolig, byggeri og affald
  • Få siden oplæst

Byggesagsgebyrer

Den nye betalingsvedtægt træder i kraft den 1. januar 2015 og afløser de hidtil gældende gebyrbestemmelser for byggesagsbehandling i Høje-Taastrup Kommune.

Oversigt over byggesagsgebyrer 2015-2016  

Økonomi- og Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om gebyrer for kommunalbestyrelsernes behandling af ansøgninger i henhold til loven.

Bygningsreglement BR 15, kap. 1.12

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal opkræves gebyr for tilladelser, midlertidige tilladelser og anmeldelser efter reglementet. 

Beregningsmetoder

Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet at kommunerne pr. 1. januar 2015, skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen efter tidsforbrug.

Byrådet i Høje-Taastrup Kommune har besluttet at opkræve i 2017:

  • Fast gebyr på 1000 kr. for garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger under 50 m².
  • For byggetilladelser opkræves 643 kr./time efter medgået tid som afregnes efter hver påbegyndt ½ time.

Betaling af byggesagsgebyrer

Gebyrer opkræves når byggetilladelse udstedes, og i visse tilfælde når byggeriet færdigmeldes.

Gebyrer opkræves hos ansøgeren, hvis andet ikke er ønsket i ansøgningen.

Gebyret er ikke omfattet af momsloven.

Opdateret 7. september 2017

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 12 02
E-mail: tmc@htk.dk