Bolig, byggeri og affald
 • Få siden oplæst

Facade og skilte

Læs Høj-Taastrup Kommunes Facade- og Skiltevejledning. Den har til formål at sikre et helhedspræg, så den visuelle sammenhæng i gadebilledet styrkes, at arkitektoniske værdifulde facader og bygningsdetaljer bevares ved skiltning og ombygning af facaderne.

Desuden sikrer Facade- og Skiltevejledningen, at alle facadeændringer og skiltesager administreres ud fra et fælles grundlag.

Facade- og Skiltevejledning Høje-Taastrup Kommune indeholder bestemmelser for skiltning i følgende områder:

 • butiksområder
 • regionale butiksområder
 • erhvervsområder
 • boligområder
 • landsbyerne
 • det åbne land.

Læs Facade- og Skiltevejledning Høje-Taastrup Kommune 

Når der i byplanvedtægter og lokalplaner står, at skiltning skal godkendes af Byrådet, er det Facade- og Skiltevejledningen, der er grundlaget for denne godkendelse.  

Anvisninger for Skiltning Høje Taastrup By, 1. og 2. etape indeholder bestemmelser for

 • Facadeskiltning på murfacade
 • Skiltning i arkade
 • Udhængsskilte
 • Skiltning ved stationsbygningen

Anvisning for skiltning i Høje Taastrup By er grundlag for byrådets godkendelse af skiltning i Høje Taastrup By. 

Principper for Skiltning i Det offentlige Rum indeholder bestemmelser og retningslinier for

 • Vejvisningsskilte
 • Servicevejvisningsskilte
 • Informationstavler
 • Vejnavneskiltning og husnumre
 • Henvisningsskilte til offentlige institutioner
 • Firmahenvisningsskilte i erhvervsområder
 • Skiltning i det åbne land generelt - se også Facade- og Skiltevejledning

Regulativ for Facader og Skilte i Taastrup Bymidte

er udarbejdet i 2004 og vedtaget af Byrådet i maj 2005. Regulativet indeholder bestemmelser og retningslinier for facader og skiltning samt retningslinier for brugen af det offentlige rum i Taastrup Bymidte

Opdateret 7. september 2017

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 12 02
E-mail: tmc@htk.dk