Bolig, byggeri og affald
  • Få siden oplæst

Nedrivning

Afhængig af den type bygning, der skal nedrives, skal der indsendes anmeldelse af nedrivningsarbejdet. Visse bygninger kan dog nedrives uden anmeldelse.

Ved nedrivning af bygninger, skal der udover bestemmelserne i Byggeloven, også tages hensyn til bestemmelserne om bygningsfredning, boligreguleringslovens bestemmelser, bestemmelser om affaldsdepoter, miljøforhold i forbindelse med udførelsen af selve arbejdet, herunder meddelelse om arbejdets udførelse.

Anmeldese af bygge- og anlægsaffald

Der er krav om at anmelde affald fra byggeri, renoveringer, nedrivninger og ledningsarbejder. Affaldet skal anmeldes til kommunen.

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Opdateret 7. september 2017

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 12 02
E-mail: tmc@htk.dk