Bolig, byggeri og affald
  • Få siden oplæst

Ejendomsvurdering

Ejendomsskat

Ejer du fast ejendom, skal du betale ejendomsskat (grundskyld) til kommunen. Du vil sidst på året modtage en ejendomsskattebillet.

BBR-ejermeddelelse

Du har som ejer pligt til at sikre, at oplysningerne i Bygnings- og Boligregistret (BBR) til enhver tid er ajourførte og rigtige.

Har du ændringer til BBR-registret, kan du melde dine ændringer digitalt til din kommune via OIS. Kommunen foretager kontrol og rettelserne i BBR-registret. Du kan også henvende dig direkte til din kommune.

Kan jeg klage over min ejendomsvurdering?

Alle spørgsmål vedrørende vurderingen skal rettes til vurderingsmyndigheden:

Skat

Telefon 72 22 28 26

Yderlig information kan ses på www.skat.dk