Bolig, byggeri og affald
  • Få siden oplæst

Grundejerforeninger

Hvis der er stiftet en ny grundejerforening eller hvis en eksisterende grundejerforening har ændret sine vedtægter, skal både de nye og de gamle vedtægter sendes til Høje-Taastrup Kommune.

Byrådscentret i Høje-Taastrup Kommune godkender grundejerforeningers vedtægter og ændringer af vedtægter, når det er bestemt i grundejerforeningsvedtægten, en lokalplan eller en servitut, at Høje-Taastrup Kommune skal godkende ændringer.

Du skal indsende vedtægterne til Høje-Taastrup Kommune, Bygaden 2, 2630 Taastrup, Att.: Byrådscentret. Du kan kan også sende materialet til E-mail byraadscenter@htk.dk.

Det er en fordel, hvis du i følgebrevet skriver, hvilke bestemmelser, der er blevet ændret.

Godkendelsen forholder sig udelukkende til offentligretlige forskrifter, herunder om vedtægterne er i overensstemmelse med gældende lokalplan.

Godkendelsen forholder sig ikke til, om foreningsretlige regler er overholdt, herunder om vedtægtsændringen lider af formelle mangler.

Kommunen har intet ansvar for vedtægternes formulering. Således er der ikke i forbindelse med godkendelsen taget stilling til foreningens medlemspligter, medlemsrettigheder, hæftelse, ledelse, tegningsret, eller andre foreningsretlige spørgsmål, for hvilke alene foreningen har ansvaret.

Der må påregnes en sagsbehandlingstid på cirka 3 måneder.

Opdateret 3. august 2016

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00