Bolig, byggeri og affald
  • Få siden oplæst

Adresseforespørgsel

Hvis du ønsker at få oplyst en adresse på en anden person, skal du kontakte Borgerservice på Rådhuset.

Når du henvender dig, vil du blive spurgt om personens:

  • Navn
  • Tidligere adresse
  • Personnummer eller fødselsdag

Du kan ikke spørge på adressen alene, du skal mindst have 2 af ovennævnte oplysninger.

Gebyr

Det koster 52 kr. pr. person, der spørges på.  

Se åbningstider for Borgerservice

Opdateret 24. august 2016

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk