Bolig, byggeri og affald
  • Få siden oplæst

Flytning

Hvis du flytter, skal du seneste 5 dage efter melde flytning til kommunen.

Hvad melder jeg flytning?

  • Du skal melde flytning til kommunen, senest 5 dage efter du er flyttet til Høje-Taastrup kommune eller er flyttet indenfor  kommunen, benyt din Nemid.
  • Husk at skrive alle personer på blanketten - også børn. 

Ekspeditionstid

Fra vi har modtaget din flytteanmeldelse, kan der gå op til 1 måned inden, du får dit sundhedskort (sygesikringsbeviset)

Hvis du flytter ind hos en anden person, kan der godt gå lidt længere tid.

Ny læge for tilflyttere

Du skal vælge ny læge, hvis du tilflytter fra en anden kommune. Du kan se hvilke læger der er i Høje-Taastrup Kommune på lægefortegnelsen.  

Velkomstmappe til nye borgere

Er du tilflytter fra en anden kommune, er der god inspiration at hente i Høje-Taastrup kommunes velkomstmappe, rigtig god fornøjelse. 

Hvis du vil klage

Ønsker du at klage over en afgørelse om flytning, kan du henvende dig til:  

Indenrigsministeriet
CPR-kontoret
Datavej 20 
3460  Birkerød

Opdateret 24. august 2016

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk