Bolig, byggeri og affald
  • Få siden oplæst

Renere røg fra brændeovn

Vidste du, at du kan fjerne helt op til 80% af de sundhedsskadelige partikler i røgen fra din brændeovn, hvis du tænder op i toppen af brændet?

På den måde kan du måske undgå at genere din nabo med røg fra din brændeovn.

Nedenfor kan du læse mere om optænding, samt andre gode råd om, hvordan du fyrer fornuftigt i din brændeovn. Det kan du bl.a. gøre ved ikke at fyre om natten og styre luftspjældene i brændeovnen rigtigt.

Det er også vigtigt, at du vælger den rigtige brændeovn, som sikrer en ren og økonomisk forbrænding.

Ældre brændeovne forurener nemlig mere end nye. Hvis man vil skrotte sin brændeovn fra før 1990, kan man søge om et skrotningstilskud på 2.000 kr. fra Miljøstyrelsen. Ansøg om og læs mere om, hvordan du skrotter din gamle brændeovn

Se video om, hvordan du tænder korrekt op i brændeovnen.  

Læs mere om

Tænd op på en helt ny måde

Tænd op med kvas, pindebrænde, optændingsblokke eller en lille smule krøllede avissider. Undgå glittet papir (fx skinnende reklamer) som giver meget aske.

Når du skal tænde op, lægger du to stykker brænde i bunden. Ovenpå stabler du pindebrænde i lag med luft imellem, så du kan tænde i den øverste del. Flammerne skal arbejde sig oppe fra og ned som et stearinlys.
For meget brænde eller for store stykker kan hæmme lufttilførslen. Det er derfor vigtigt at fyre med mindre stykker, så ilden kan få godt fat.

Ved at tænde i den øverste del af brændet kan du fjerne op til 80 % af partikeludledningen fra din brændeovn. Med andre ord vil det gøre en stor forskel både i luften udenfor og i din stue.

Brænd ikke skrald og vådt træ

Korrekt brændefyring forudsætter, at man kun bruger rent og tørt træ.

Som privatperson er det forbudt at afbrænde skrald. Det gælder også affaldstræ som spånplade-rester, gamle plankeværk, havemøbler og alle andre former for behandlet træ. Skrald og affaldstræ er ikke brænde, men affald - der skal afleveres på den lokale genbrugsstation eller til den kommunale indsamlingsordning. 

Vådt træ forurener mere

Hvis brændet er for vådt, afkøles ovnen og forbrændingen bliver ufuldstændig. Brændets vandindhold bør højst være 18 procent. Det skyldes, at vådt træ forurener mere, og en del af energien og varmen går tabt til at tørre brændet i ovnen. Derfor får du mindre varme ud af dit brænde. Samtidig får du en tilsodet ovn og skorsten – der i sidste ende kan resultere i en skorstensbrand. 

Er træet tørt

Man kan købe en fugtmåler, som kan måle præcist hvor meget vand, der er i træet. Spørg i dit lokale pejsecenter eller byggemarked. Du kan også slå brændestykkerne mod hinanden. Tørt brænde giver en skarp klang. Vådt brænde giver en dump lyd. Brændet skal være lagret mindst 1-2 år, efter det er savet og kløvet. 

Sørg for rigeligt luft under fyringen

Under fyringen er det vigtigt, at forbrændingen bliver så fuldstændig som muligt. Ellers vil der frigives partikler og gasser, som kan sætte sig som sod i skorstenen eller slippe uforbrændt ud til miljøet.

Når ilden har godt fat, skruer de fleste ned for lufttilførslen for at skrue ned for varmen og få brændet til at holde i længere tid. Det betyder, at der ikke kommer luft nok til en fuldstændig forbrænding, og røgen vil derfor indeholde store mængder sundhedsskadelige partikler.

Undgå at fyre for fuglene

Hvis du har behov for, at ovnen ikke varmer på fuld styrke, er det bedre at regulere varmen ned ved at lægge mindre brænde på end ved at lukke ned for luftspjældene.
Skru ned for lufttilførslen, når flammerne bliver lysere. Gløder har afgivet alle træets gasser og brænder rent. Og når ovnen går ud, suges stuens varme luft ikke ud til fuglene.

Primær, sekundær og tertiær luft

De fleste brændeovne har både en primær og sekundær lufttilførsel. Spjældet til den primære luft sidder typisk i askeskuffen og tilfører brændkammeret luft nedefra. Spjældet til den sekundære luft sidder længere oppe på ovnen og tilfører luft til røggasserne over brændet. Begge lufttilførsler kan reguleres af brugeren.
Nyere brændeovne er ofte monteret med en ekstra lufttilførsel, tertiærluft. Det tertiære luftspjæld kan normalt ikke styres direkte af brugeren, men reguleres automatisk af røggas-temperaturen.

Har du styr på luftspjældene?

Brændeovne er forskellige, og det er kun muligt at give nogle helt generelle retningslinjer for, hvordan du styrer lufttilførslen. Hvis din brændeovn er så ny, at du stadig har brugervejledningen, så læs den grundigt. Brugervejledningen vil normalt give dig den bedste vejledning i, hvordan du styrer din brændeovn.

Hvis du ikke har en brugervejledning, så følg i stedet nedenstående råd:
Ved optænding skal både det primære og sekundære luftspjæld stå helt åbne.

Når ilden har godt fat i brændet, det vil som regel sige efter ca. 10 minutter, kan du skrue lidt ned for primærluften. Det sekundære luftspjæld skal forblive åbent.

Når der kun er gløder tilbage, kan du lukke næsten helt for den primære luft. Skru også gerne ned for den sekundære lufttilførsel.

Start forfra hver gang du lægger nyt brænde på.

Fyr ikke over om natten

Når du lægger mere brænde på, skal du skrue op for luften, mens flammerne igen er mørkegule. Du må ikke lægge brænde på og skrue ned for lufttilførslen om aftenen i et forsøg på at have gløder om morgenen.

Gør du det, udsætter du hele nabolaget for store mængder sundhedsskadelig røg, og din skorsten udsættes for unødig meget sod med risiko for skorstensbrand. Hvis du lukker helt ned for luften, er der også risiko for dannelse af den giftige luftart kulilte (CO). Den er farveløs og lugtfri og kan i værste fald sive ud i huset om natten og være dødsensfarlig. Hvis din ovn er lidt utæt, og skorstenen er meget sodet, er der yderligere risiko.

Tjek om røgen er næsten usynlig

Når der er gang i brændeovnen, bør du selv gå udenfor og tjekke, om der kommer synlig røg op af skorstenen, og om det lugter. Du kan både se og lugte, hvis der er noget galt.

Synes du, det lugter grimt, så gør dine naboer det nok også, og der er stor sandsynlighed for, at der er for lidt luft til brændet, at brændet ikke er tørt nok, eller at du gør noget andet forkert. I værste fald kan forkert fyring føre til skorstensbrand.

Hvis du ikke er helt fortrolig med din brændeovn, er det en god ide at tjekke røgen flere gange under fyringen. På den måde lærer du din brændeovn at kende, og du er hele tiden sikker på, at lufttilførslen er i orden, og mængden af brænde korrekt.

Kontakt din skorstensfejer

Hvis fyringsrådene ikke hjælper, så spørg din skorstensfejer. Måske er det din brændeovn eller skorsten, der er problemet.

Du er altid velkommen til at kontakte din lokale skorstensfejer:
Taastrup Nord Skorstensfejer
René Tausø Bak
Lisegårdsvænget 25 
4030 Tune
Telefon 22 16 94 27 

Du kan også læse mere på Skorstensfejerlaugets hjemmeside

Vælg den rigtige brændeovn

Der er forskel på brændeovnens evne til at brænde rent og økonomisk. Hvis du skal anskaffe en ny brændeovn, anbefaler kommunen, at du køber en svanemærket eller DS mærket brændeovn. Svanemærket garanterer, at ovnen opfylder høje krav om partikeludslip, hvis ovnen vel at mærke bruges rigtigt.

Læs mere om Svanemærkede brændeovne 

Korrekt opstilling af brændeovnen

Der er en række byggetekniske bestemmelser, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn.

Formålet med de byggetekniske bestemmelser i bygningsreglementet er at forhindre, at der ved installationen opstår fare for brand, eksplosion, forgiftning eller andre sundhedsmæssige gener. Det er derfor vigtigt, at bestemmelserne følges nøje.

Det er husejeren selv, den tekniske rådgiver eller håndværker, der er ansvarlig for, at bestemmelserne overholdes.

Læs Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010 om krav til opstilling af pejs eller brændeovn, krav til skorstenen og tilslutning til skorstenen samt om skorstensfejning.

Opdateret 14. oktober 2016

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk