Bolig, byggeri og affald
  • Få siden oplæst

Nedsivning af regnvand - Faskine

Inden du laver et nedsivningsanlæg, skal du søge kommunen om tilladelse. Det skal du bl.a. gøre for at sikre, at din grund ikke bliver oversvømmet, og at der ikke sker forurening af grundvandet.

Brug selvbetjeningsløsning Byg&Miljø eller følgende skema til at søge om tilladelsen

En faskine er typisk et udgravet hul i jorden, der er fyldt op med f. eks. større sten eller kraftige plastikrammer. Her kan vandet fra et regnskyl samle sig, før det fordeler sig i jorden. Der må kun ledes regnvand - og ikke spildevand fra huset - til faskinen.

Regnvand fra tage og befæstede arealer, der ikke benyttes til forurenende aktiviteter, anses normalt for at være meget lidt forurenende. Faskiner kan derfor være et godt miljømæssigt alternativ til kloakering, fordi regnvandet bliver til grundvand i stedet for at blive ført til kloak. På den måde er nedsivningsanlægget med til at øge grundvandsdannelsen.

Læs mere om, hvordan regnvand kan nedsives på egen geund i en faskine i Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund

Opdateret 4. august 2016

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk