Bolig, byggeri og affald
  • Få siden oplæst

Hegn og godt naboskab

Hegnet er en del af naboskabet, og et godt naboskab er vigtigt for at kunne ordne praktiske ting i venskabelighed naboerne imellem.

Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme skal se ud. Men kan man ikke kan blive enig med sin nabo, skal man bruge reglerne i hegnsloven.

Der kan dog være undtagelser. I lokalplaner, tinglyste deklarationer og politivedtægter, kan der være begrænsninger, som man skal overholde – også selv om man har lavet en anden aftale med sin nabo.

Læse mere om dette i folderen Hegn, og et godt naboskab, som er lavet af Foreningen af hegnsyn i Danmark.

Det er ikke Høje-Taastrup Kommune, men Hegnsynet, der behandler tvister mellem naboer om vedligeholdelse af hegn (jf. hegnsloven). Høje-Taastrup Kommune yder sekretariatsbistand til hegnsynet.

Kontaktoplysninger til sekretariat: Juridisk konsulent Helene Charlotte Hviid, mail helenehvi@htk.dk.

Opdateret 30. september 2016

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00