Bolig, byggeri og affald
  • Få siden oplæst

Radon i boliger

Radon er en naturligt forekommende radioaktiv luftart, som dannes af radium, der findes overalt i jorden. På grund af utætheder i fundament og gulvkonstruktion kan radon trænge ind i vores boliger.

Meget tyder på, at radon i indendørsluften forøger risikoen for lungekræft.  

Indholdet af radon i luften angives i enheden Bq/m³ (becquerel pr. kubikmeter). Hvis indholdet (dvs. koncentrationen) af radon i boligen f.eks. er 10 Bq/m³ betyder det, at der i hver kubikmeter af indendørsluften hvert sekund udsendes radioaktiv stråling fra 10 radonatomer.  

Bygningsmyndighederne anbefaler, at der iværksættes enkle og billige forbedringer, når radonindholdet er mellem 200 og 400 Bq/m³, og at der iværksættes mere effektive forbedringer, når radonindholdet overstiger400 Bq/m³.  

Læs pjecen Alt om radon. Pjecen er udarbejdet af 3byggetilbud.dk.

Opdateret 7. september 2017

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 12 02
E-mail: tmc@htk.dk