Bolig, byggeri og affald
 • Få siden oplæst

Rotter

Når du ser en rotte, skal du anmelde det til kommunen. Det gør du lettest ved at anmelde direkte til rottefængeren via Selvbetjening.

Det er nemt og hurtigt at anmelde rotter

 • Det kræver ikke brug af NEM-id.
 • Du kan skrive kommentarer, vedhæfte billeder, fortælle hvor rotten er set eller give besked, hvis du ikke kan være hjemme
 • Du bliver kontaktet af den kommunale rottebekæmpelse, hvis der er yderligere spørgsmål
 • Det er gratis at anmelde til den kommunale rottebekæmpelse, fordi det er betalt gennem ejendomsskatten. Du skal dog selv betale for eventuel reparation af din del af kloakken.

Når du har sendt en anmeldelse vil du hurtigst muligt blive kontaktet af den kommunale rottebekæmpelse. Rottebekæmperen vurderer, om der er tale om rotter og giver råd om, hvad der skal gøres. Typisk vil der blive stillet rottefælder eller gift op på udvalgte steder.

Hvis du konstaterer rotter indendørs i din bolig eller i en fødevarevirksomhed (restaurant, café, detailhandel el.lign.) udenfor kommunens åbningstid, kan du kontakte et autoriseret rottebekæmpelsesfirma. 

Vær opmærksom på, at du selv skal betale for denne indledende bekæmpelsesindsats indtil kommunens rottebekæmper overtager den videre bekæmpelse. 

Oversigt over rottebekæmpelsesfirmaer

Rotter eller mus?

Rotter er betydeligt større end mus og har store fødder og hoveder, men relativt små ører. Hvis du anmelder rotter, vil du altid blive kontaktet af rottefængeren, som vil vurdere, om der er tale om rotter.

Er du i tvivl, kan du se og læse mere om rotter og mus på Miljø- og Fødeministeriets hjemmeside

Rotte

Hvordan forebygger jeg problemer med rotter?

Du kan undgå rotter ved at:

 • Vedligeholde dine stikledninger til kloaksystemet
 • Montere rottespær i afløbsrørene
 • Sørge for, at alle ydermure, vinduer og døre er hele og intakte
 • Udluftningskanaler under boliger skal være udstyret med metalriste
 • Holde døre til udhuse og garager lukkede
 • Fuglefoder skal være i en tætsluttet beholder, så rotter ikke kan lugte det
 • Overfodr ikke høns, hunde og katte udenfor, for rotter spiser rester
 • Sørge for, at hønsehusets bund er hævet ca. 30 cm. over jorden, så rotter ikke kan grave sig ind
 • Ryde buskads og træer ca. ½ meter fra husmure og bygninger, så kan rotter ikke finde skjul
 • Anmelde hurtigt til kommunen, når du ser en rotte

Bekæmpelse i landzoner

Hvis du bor i landzone, skal du også anmelde det, hvis du bemærker tegn på rotter eller ser rotter. 

Kommunens rottebekæmpere kommer normalt på tilsynsbesøg hvert andet år, hvor rottebekæmperen vil spørge til rottesituationen på ejendommen og eventuelt gennemgå den med henblik på bekæmpelse. 

Hvis der har været rotter på ejendommen, skal der være tilsynsbesøg hvert halve år indtil ejendommen efter tre på hinanden følgende tilsynsbesøg ikke længere har haft rotter. Herefter vil der være tilsynsbesøg hvert andet år. 

Læs mere om rottebekæmpelse i landzoner

Hvis du vil klage?

Hvis du vi klage over bekæmpelsen af rotter, skal du klage til kommunen. Du kan ikke klage over kommunens afgørelse.

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Høje-Taastrup Kommune

Her kan du læse Handlingsplan 2017 for rottebekæmpelse i Høje-Taastrup Kommune

Opdateret 4. september 2018

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk