Bolig, byggeri og affald
  • Få siden oplæst

Rotter

Når du ser en rotte, har du pligt til at anmelde det til kommunen.

Rotte

Det er Høje-Taastrup Kommunes mål at bekæmpe rotter effektivt og arbejde for at nedbringe antallet af rotteanmeldelser. Læs Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Høje-Taastrup Kommune

Rotter er smittebærere af alvorlige sygdomme. Det er derfor lovpligtigt, at du hurtigst muligt melder det til kommunen, hvis du ser en rotte eller tegn på rotter. Det gælder, ligegyldigt om det er indenfor eller udenfor, eller om det er på et privat eller et offentligt område. 

Du skal anmelde rotter digitalt. En anmeldelse af rotter resulterer altid i et besøg fra den kommunale rottebekæmpelse. Rottebekæmperen vurderer, om der er tale om rotter og giver råd om, hvad der skal gøres. Typisk vil der blive stillet rottefælder eller gift op på udvalgte steder. 

Selve rottebekæmpelsen er gratis, men du har pligt til, og skal selv betale for, reparation af din del af kloakken. 

Hvis du konstaterer rotter indendørs i din bolig eller i en fødevarevirksomhed (restaurant, café, detailhandel el.lign.) udenfor kommunens åbningstid, kan du kontakte et autoriseret rottebekæmpelsesfirma. Vær opmærksom på, at du selv skal betale for denne indledende bekæmpelsesindsats indtil kommunens rottebekæmper overtager den videre bekæmpelse. 

Se en vejledende liste over firmaer, der foretager rottebekæmpelse i Danmark

Fakta om rotter

Rotter er betydeligt større end mus og har store fødder og hoveder, men relativt små ører. Er du i tvivl, kan du se og læsemere om rotter og mus på Miljø- og Fødeministeriets hjemmeside

Hvordan forebygger jeg problemer med rotter?

Du kan gøre en del selv for at undgå rotter:

  • vedligehold dine stikledninger til kloaksystemet
  • monter rottespærrere i afløbsrørene 
  • undlad at friste rotterne med madrester og eller andet spiseligt affald
  • anmeld hurtigt til kommunen, når du ser en rotte.

Besøg fra kommunen i landzoner

Hvis du bor i landzone, skal du også anmelde det, hvis du bemærker tegn på rotter eller ser en eller flere rotter.

Kommunens rottebekæmpere kommer normalt på tilsynsbesøg hvert andet år, hvor rottebekæmperen vil spørge til rottesituationen på ejendommen og eventuelt gennemgå den med henblik på bekæmpelse. 

Hvis der har været rotter på ejendommen, skal der være tilsynsbesøg hvert halve år indtil ejendommen efter tre på hinanden følgende tilsysnbesøg ikke længere har haft rotter. Herefter vil der være tilsynsbesøg hvert andet år. 

Hvis du vil klage

Hvis du vi klage over bekæmpelsen af rotter, skal du klage til kommunen. Du kan ikke klage over kommunens afgørelse. 

Borger.dk anbefaler også

Opdateret 21. marts 2017

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk