Bolig, byggeri og affald
  • Få siden oplæst

Snerydning af fortove og tage

Som grundejer har du ansvaret for, at der er ryddet sne på fortovet til din grund og gruset og saltet, når det er glat.

Snerydning og vintervedligeholdelse af fortov, stier og veje sker i et samarbejde mellem grundejer og kommunen. Læs mere om snerydning og vintervedligeholdelse af veje.

Rydning af sne og is på taget

Større mængder sne skal tages alvorligt, idet det kan føre til flere skader på bygninger, tage, konstruktioner etc. Du bør som bygningsejer være opmærksom på, om der i perioder med flere dages snefald opstår sneophobning på taget. 

Erhvervs- og Byggestyrelsen har udgivet en vejledning om, hvordan du rydder dit tag for sne. 

Frosten kan blive dyr for husejere

Hård og langvarig frost kan blive et dyrt bekendtskab for husejere, der i misforstået spareiver har skruet helt ned for varmen i rum, de ikke benytter så tit. Sker der frostsprængning i sådanne rum, skal man ifølge Forsikringsoplysningen ikke forvente at få erstatning fra sin forsikring. Det skyldes, at forsikringen ikke dækker skader efter frostsprængning i utilstrækkeligt opvarmede rum, med mindre et tilfældigt svigt i varmeforsyningen er skyld i frostsprængningen - f.eks. ved brud på fjernvarmeledningen. 

Istapper

Istapper er smukke - men kan være farlige

Viceværter, gårdmænd og husejere skal være ekstra påpasselige. Ikke blot på grund af snerydningen, der selvfølgelig skal være i orden, men specielt fordi det skiftende vejrlig med frost, sne- og tøvejr skaber mange farlige situationer for de gående i byerne. 

Vandskade når fygesneen smelter 

Husejere må som hovedregel selv betale de vandskader, der er en følge af smeltet fygesne.

Fygesne kommer ind på loftet ved selv de mindste sprækker og revner i taget. Og alene de bygningsmæssige krav om udluftning af tage, giver gode muligheder for fygesne. Uanset om taget er helt nyt, bør man tjekke loftet for eventuelle snemasser, og da sneen kan ligge overalt på loftet, er det hele loftet, der skal tjekkes.

Opdateret 4. august 2016

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk