Bolig, byggeri og affald
  • Få siden oplæst

Affaldsordninger

Borgere i kommunen har mulighed for at benytte kommunens affaldsordninger.

Parcel- og rækkehuse

Dagrenovation fra parcel, enfamilieshuse og rækkehuse indsamles i en sæk og glas og papir fra kassetter i genbrugsstativ. Dagrenovation afhentes en gang om ugen, mens kassetterne tømmes hver 14. dag.

Batterier og småt elektronik placeres i en lille klar pose på skraldespandens låg.

Storskrald og haveaffald kan sættes frem til ruteindsamling, se hvornår her afhentningskalender.         Storskrald skal i klare sække og haveaffald i sække til haveaffald.

Farligt affald kan afleveres i vores forhandlerordning farligt affald eller på genbrugsstationen.

Lejligheder

Lejligheder får oftest indsamlet dagrenovation i fællescontainere, der tømmes ugentlig. To gange årligt, i maj og oktober, bliver minicontainerne til dagrenovation vasket af en vaskebil.

Oftest er der fællescontainere til papir og glas i nærmiljøet., mange steder findes også papcontainere.       Disse bliver tømt efter behov.

Lejligheder skal benytte nærgenbrugsgården til storskrald og haveaffald. Hvis bebyggelsen ikke har en nærgenbrugsgård, kan i stedet benyttes ruteindsamling af storskrald og haveaffald. Alle lejligheder har mulighed for at benytte genbrugsstationen. 

Farligt affald kan afleveres på nærgenbrugsgården, i vores forhandlerordning farligt affald eller på genbrugsstationen.

Opdateret 6. januar 2019

Ansvar for denne side

Driftsby

T: 43 59 11 00
E-mail: driftsby@htk.dk