Bolig, byggeri og affald
  • Få siden oplæst

Aflevering af farligt affald

Farligt affald må ikke smides ud som dagrenovation eller hældes i kloakken, men skal afleveres på Genbrugsstationen eller hos nogle af de butikker der tager imod farligt affald.

Farligt affald skal afleveres i en tæt lukket emballage med en mærkning, der oplyser emballagens indhold. Emballager fra alge-, insekt-, svampe- og ukrudtsmidler skal behandles som farligt affald på trods af, at de er tomme.

Brugte kanyler kan afleveres på Genbrugsstationen i en lukket kanyleboks (som gratis kan rekvireres på apotekerne).

Kommunens indsamling af farligt affald omfatter ikke sprængstoffer, men vi kan hjælpe dig med at finde godkendte modtageanlæg.

Er I en boligforening som er interesseret i at opsætte en batteribeholder i jeres forening, så kontakt os og hør nærmere.

Her kan du aflevere:

Opdateret 24. februar 2017

Ansvar for denne side

Driftsby

T: 43 59 11 00
E-mail: driftsby@htk.dk