Bolig, byggeri og affald
  • Få siden oplæst

Aflevering af farligt affald

Farligt affald må ikke smides ud som dagrenovation eller hældes i kloakken, men skal afleveres på Genbrugsstationen eller hos de butikker, der tager imod farligt affald.

Farligt affald skal afleveres i en tæt lukket emballage med en mærkning, der oplyser emballagens indhold. Emballager fra alge-, insekt-, svampe- og ukrudtsmidler skal behandles som farligt affald på trods af, at de er tomme.

Brugte kanyler skal afleveres på apoteket i en lukket kanyleboks, som fås gratis på apoteket.

Kommunens indsamling af farligt affald omfatter ikke sprængstoffer, kontakt politiet for hjælp til afhentning.

I boligforeninger kan opsættes batteribeholdere, kontakt os for at høre om muligheden.

Her kan du aflevere:

Opdateret 28. august 2017

Ansvar for denne side

Driftsby

T: 43 59 11 00
E-mail: driftsby@htk.dk