Bolig, byggeri og affald
  • Få siden oplæst

Glas, papir og pap

I énfamilieshuse indsamles glas og papir fra kassetter i genbrugsstativ. Kassetterne bliver tømt hver 14. dag.

Har du mere papir eller glas end, der kan være i dine kassetter, kan du lægge den overskynde mængde ud til ruteindsamlingen af storskrald eller aflevere det på Genbrugsstationen.

For fællesbebyggelser vil der oftes være fællescontainere til papir og glas i nærmiljøet. Mange steder er der også papcontainere. Disse bliver tømt efter behov.

Er dit affald ikke blevet hentet til tiden, eller oplever du andre uregelmæssigheder i forbindelse med afhentningen af dit affald, kan du give os besked døgnet rundt under selvbetjening.

 

Opdateret 17. maj 2016

Ansvar for denne side

Driftsby

T: 43 59 11 00
E-mail: driftsby@htk.dk