Bolig, byggeri og affald
  • Få siden oplæst

Glas, papir og pap

GLAS OG PAPIR

I parcel- og rækkehuse indsamles glas og papir i kassetter i genbrugsstativ, som tømmes hver 14. dag.

I samlede bebyggelser er containere til glas og papir.

PAP

I parcel- og rækkehuse sættes pap ud til storskrald.

Alt pap skal være slået helt sammen, hver enhed må højst være 1,0 x 0,5 x 0,5 meter.

Pap til storskrald sættes ud på en af flg. måder:
- Foldet og bundtet med snor.
- Foldet og pakket i en mindre papkasse, som skal være helt fyldt op.
- Foldet og pakket i en klar sæk.

I samlede bebyggelser er opsat containere til pap.

Har du mere papir eller glas end, der kan være i dine kassetter, kan du sætte den overskynde mængde ud i en klar sæk ved ruteindsamling af storskrald eller aflevere det på Genbrugsstationen.

I samlede bebyggelser er fælles containere til papir og glas i nærmiljøet. Mange steder er der også papcontainere. Disse bliver tømt efter behov.

Er dit affald ikke blevet hentet til tiden, eller oplever du andre uregelmæssigheder i forbindelse med afhentningen af dit affald, kan du give os besked døgnet rundt under selvbetjening.

Opdateret 6. november 2018

Ansvar for denne side

Driftsby

T: 43 59 11 00
E-mail: driftsby@htk.dk