Bolig, byggeri og affald
 • Få siden oplæst

Nærgenbrugsgård for lejligheder

Nærgenbrugsgårde er små genbrugsstationer tilknyttet et boligområde og må kun benyttes af boliger tilknyttet nærgenbrugsgården.

Flere større boligselskaber har sammen med kommunen anlagt en nærgenbrugsgård. Her har beboere i boligforeningen mulighed for at aflevere storskrald og få hentet haveaffald. 

Affaldstyper der kan afleveres:

 • Elektronik
 • Hårde hvidevarer
 • Jern
 • Keramik
 • Madrasser
 • Småt brændbart
 • Stor brændbart

Ejendomsfunktionæren kan hjælpe med vejledning, om hvordan affaldet skal sorteres og hvilke typer affald der modtages.

På nogle nærgenbrugsgårde er bemandet adgang, mens der på andre er adgang med nøgle eller chip.

Boliger uden nærgenbrugsgård kan bortskaffe storskrald og de nævnte affaldstyper ved ruteindsamling af storskrald, se hvornår her afhentningskalender 

Miljøskab

Nogle nærgenbrugsgårde har et særligt miljøskab, hvor farligt affald kan afleveres. Det kan være rensevæsker, batterier og energisparepærer.

Ejendomsfunktionæren har været på et kursus i farligt affald og ved hvordan det skal håndteres og opbevares, før det bliver afhentet og viderebehandlet.

De 8 hovedgrupper i miljøskabet er:

 • Batterier
 • Kviksølvholdigt affald
 • Gift og bekæmpelsesmidler
 • Maling og lignende
 • Olieaffald
 • Syrer
 • Klorholdigt affald
 • Andet affald

Farligt affald skal afleveres i original-emballagen, beholderen skal være tæt, lukket og mærket med indholdet.

For spørgsmål i forbindelse med tømning af miljøskabet skal SMOKA kontaktes.

Opdateret 6. januar 2019

Ansvar for denne side

Driftsby

T: 43 59 11 00
E-mail: driftsby@htk.dk