Bolig, byggeri og affald
  • Få siden oplæst

Priser 2016

Køb af stativ

Prisen for et kombistativ er 2.753 kr., et enkeltstativ koster 1.456 kr. og et genbrugsstativ inklusiv kassetter koster 1.682 kr. Alle priser er inklusiv levering.

Containere lejes igennem kommunen, og lejen er inkluderet i tømningsprisen.

Kontakt Team affald på affald@htk.dk for bestilling.

Dagrenovationsgebyr og grundgebyr

Affaldsgebyret opdeles i et dagrenovationsgebyr og et grundgebyr. Dagrenovationsgebyret dækker kun udgifter til dagrenovation, mens grundgebyret dækker 5 gebyrer, som svarer til udgifterne til alle de øvrige affaldsordninger samt administration for alle ordninger.

For en husstand med én dagrenovationssæk betyder det at prisen i 2016 er 2.426 kr. for alle affaldsordninger. Det dækker 1.073 kr. for dagrenovationssækken og 1.353 kr. i grundgebyr til alle de øvrige ordninger og administration.

Priser for husholdningsaffald finder du i takstkataloget.

Opdateret 12. januar 2016

Ansvar for denne side

Driftsby

T: 43 59 11 00
E-mail: driftsby@htk.dk