Bolig, byggeri og affald
  • Få siden oplæst

Priser 2017

Køb af stativ

Husstande med skraldesække skal have et stativ. 

Priser på stativer, inkl. moms og levering 

  • Kombistativ 2.753 kr. inkl. kassetter
  • Enkeltstativ 1.456 kr. 
  • Genbrugsstativ 1.682 kr. inkl. kassetter 

Containere udlånes af kommunen.

Kontakt Team affald på affald@htk.dk for bestilling.

Dagrenovationsgebyr og grundgebyr

Affaldsgebyret opdeles i et dagrenovationsgebyr og et grundgebyr. 

Dagrenovationsgebyret dækker kun udgifter til dagrenovation, mens grundgebyret dækker 5 gebyrer, som svarer til udgifterne til alle de øvrige affaldsordninger samt administration for alle ordninger.

For en husstand med én dagrenovationssæk er prisen 2.559 kr. for alle affaldsordninger - 1.140 kr. for dagrenovationssækken og 1.419 kr. i grundgebyr for alle øvrige ordninger samt administration.

Priser for husholdningsaffald finder du i takstkataloget.

Opdateret 18. juli 2017

Ansvar for denne side

Driftsby

T: 43 59 11 00
E-mail: driftsby@htk.dk