Bolig, byggeri og affald
  • Få siden oplæst

Rengøring

Rengøring af kommunens ejendomme varetages af Høje-Taastrup Kommunes eget rengøringspersonale.

Rengøring

Ud over rengøring af kommunens egne ejendomme, gør Rengøringsafsnittets personale også rent i ejendomme, som kommunen lejer. Rengøring i boliger på plejecentre varetages dog ikke af ”Rengøringsafsnittet”.

 I alt bliver der gjort rent på et areal, som svarer til ca. 200.000 m² (bruttoareal).

Fastlagte rengøringsbeskrivelser

Rengøringen bliver udført efter fastlagte rengøringsbeskrivelser, og standarden af rengøringen er tilpasset i forhold til anvendelsen af de forskellige lokaler og bygninger. Rengøringsstandarden er vedtaget af Byrådet.
Hovedrengøring bliver som hovedregel udført én gang om året.

Herudover udføres også weekendrengøring (f.eks. i haller efter behov), retablering og opskuring af gulve, håndværkerrengøring, vinduespolering og tæpperens.

Miljøvenlige rengøringsmidler benyttes

Der bliver primært brugt miljøvenlige rengøringsmidler, og rengøringsmaskiner bliver brugt, hvor det er muligt. Ved udbud af rengøringsmidler, papirvarer samt måtteservice bliver der stillet krav til leverandøren om miljøvenlig produktion.

Personalet er veluddannet

Rengøringspersonalet er veluddannet og har fået grundig instruktion i rengøringsmetoder, dosering og anvendelse af rengøringsmidler, brug af rengøringsvogne og evt. -maskiner. Rengøringspersonalet gennemgår grunduddannelse i erhvervsrengøring, og de har alle fået en grundig gennemgang af rengøringsbeskrivelserne og sikkerhedsforskrifter.

Spørgsmål om rengøring

Hvis du har spørgsmål til rengøring af kommunens ejendomme, er du velkommen til at sende en mail til ceis@htk.dk

Opdateret 23. august 2017

Ansvar for denne side

Center for Ejendomme og Intern service

T: 43 59 10 00
E-mail: ceis@htk.dk