Bolig, byggeri og affald
  • Få siden oplæst

Rengøring

Rengøring af kommunens ejendomme varetages af Høje-Taastrup Kommunes eget rengøringspersonale.

Ud over rengøring af kommunens egne ejendomme, gør kommunens personale, som er ansat i ”Rengøringsafsnittet”, også rent i ejendomme, som kommunen har lejet. Rengøring i boliger på plejecentre varetages dog ikke af ”Rengøringsafsnittet”.

I alt bliver der gjort rent på et areal, som svarer til ca. 200.000 m² (bruttoareal).

Fastlagte rengøringsbeskrivelser

Rengøringen bliver udført efter fastlagte rengøringsbeskrivelser, og standarden af rengøringen er tilpasset i forhold til anvendelsen af de forskellige bygninger. Rengøringsstandarden er vedtaget af Byrådet.
Hovedrengøring bliver udført én gang om året (på administrations- og biblioteksområdet hvert 2. år). Herudover udføres også weekendrengøring, retablering og opskuring af gulve, håndværkerrengøring og tæpperens.

Miljøvenlige rengøringsmidler benyttes

Der bliver primært brugt miljøvenlige rengøringsmidler, og rengøringsmaskiner bliver brugt, hvor det er muligt. Ved udbud af rengøringsmidler, papirvarer, måtteservice samt polering af vinduer og glasflader bliver der stillet krav til leverandøren om miljøvenlig produktion.

Personalet er veluddannet

Rengøringspersonalet er veluddannet og har fået grundig instruktion i rengøringsmetoder, dosering og anvendelse af rengøringsmidler, brug af rengøringsvogne og evt. maskiner. De har alle fået en grundig gennemgang af rengøringsbeskrivelserne og sikkerhedsforeskrifter, og har gennemgået et grundkursus i erhvervsrengøring.

Spørgsmål om rengøring

Hvis du har spørgsmål til rengøring af kommunens ejendomme, er du velkommen til at sende en mail til ceis@htk.dk.

Opdateret 3. april 2014

Ansvar for denne side

Center for Ejendomme og Intern service

T: 43 59 10 00
E-mail: ceis@htk.dk