Bolig, byggeri og affald
  • Få siden oplæst

De tekniske løsninger

Sådan skæres halvdelen af varmeregningen.

Foreløbig er syv ud af de 27 institutioner færdigrenoveret. Bygningerne er relativt ens og omfatter to grundtyper af bygninger: Nogle med fladt tag og nogle med taghældning. 

Renoveringen består i at udskifte utætte og dårligt isolerende vinduer med nye tre-lags ruder, at udbedre de utætte tage og facader og populært sagt give bygningerne en ny ”overfrakke” af isoleringsmateriale. Samtidig gøres facadebeklædningen vedligeholdelsesfri. 

Renoveringens hovedpunkter

 

  • Udskiftning af ventilationsanlæg
  • Udskiftning af vinduer (til tre-lags)
  • Efterisolering af tage (med hældning) med enten 390 mm Rockwool eller 510 mm Rockwool granulat
  • Efterisolering af tage (flade) med 95 mm Rockwool samt 245 mm HardRock Energy systemtag
  • Efterisolering af sokler
  • Efterisolering af vægge med 195 mm Rockwool (95 mm eksisterende isolering udskiftes)
  • Nye facader i vedligeholdelsesfrie fibercementplader
  • Nye tage (tagpap)

De første syv renoveringer er foretaget i løbet af vinterhalvåret 2010-11 og har hver varet typisk tre måneder. Under de kommende renoveringsprojekter frem til 2014 vil institutionernes børn og personale som udgangspunkt blive genhuset under hele byggeperioden for at mindske gener.

Opdateret 27. oktober 2015

Ansvar for denne side

Center for Ejendomme og Intern service

T: 43 59 10 00
E-mail: ceis@htk.dk