Bolig, byggeri og affald
 • Få siden oplæst

Beboerklagenævn

Hvis der opstår uenighed mellem lejer og udlejer om lejemål i almene boligorganisationer, kan du klage til Beboerklagenævnet.

Beboerklagenævnet behandler sager om lejemål i de almene boligorganisationer i Høje-Taastrup Kommune. Det kan være uenigheder mellem lejer og udlejer eller mellem flere lejere.

De almene boligorganisationer i Høje-Taastrup Kommune er:

 • AAB
 • Boligselskabet AKB Taastrup
 • DAB
 • Domea (tidligere Administrationsgruppen Danmarks Boligselskab)
 • Høje-Taastrup Boligselskab
 • Lejerbo
 • Vibo
 • Hedebo Almene Boligselskab
 • OK-Fonden 

Disse sager kan behandles

Beboerklagenævnet kan behandle følgende typer af sager:

 • boligens stand ved indflytningen
 • vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning
 • fastsættelse af tidsfrist for udlejers udførelser af reparationer og forbedringer i lejemålet
 • lejerens ret til at foretage ændringer af det lejede
 • tilbagebetaling af depositum
 • betaling for varme, vand, antenne og elektroniske kommunikationstjenester
 • bytte, fremleje og overtagelse af lejemål
 • husordenssager
 • lovligheden af beslutninger truffet af beboerdemokratiet formalia i forbindelse med varslinger af huslejeforhøjelse

Sådan indbringer du sager

Både lejere og udlejere kan indbringe sager for Beboerklagenævnet. Dette skal ske skriftligt og koster et gebyr på 143 kr. i 2017.

Nævnets adresse er: Beboerklagenævnet i Høje Taastrup Kommune, Bygaden 2, 2630 Taastrup.

Medlemmer i beboerklagenævnet

Nævnet består af 3 medlemmer: 1 formand, der er jurist og 2 øvrige medlemmer, der er udpeget af henholdsvis lejerforeningerne og boligorganisationerne.

Opdateret 13. juli 2017

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00