Bolig, byggeri og affald
 • Få siden oplæst

Huslejenævn

Huslejenævnet i Høje-Taastrup Kommune kan træffe afgørelse ved uenighed mellem lejer og udlejer, når det lejede anvendes helt eller delvist til beboelse.

Huslejenævnet kan behandle følgende typer af sager: 

 • formalia i forbindelse med varslinger
 • lejens størrelse og lejeforhøjelser
 • vedligeholdelse og istandsættelse
 • tilbagebetaling af depositum
 • installationer og forbedringer, lejers råderet
 • betaling for varme, vand, antenne og elektroniske kommunikationstjenester
 • nedsættelse af beløbet til hensættelse til vedligeholdelse i Grundejernes Investeringsfond
 • forhåndsgodkendelse af forbedringsforhøjelse
 • forhåndsgodkendelse af lejen ved indretning af lejligheder i tagetager
 • godkendelse af førlejen og brugsværdiforøgelsen i ubeboede private byfornyede lejemål
 • godkendelse af forhøjet depositum og forudbetalt leje ved indflytning
 • husordenssager 

Sådan defineres et lejemål

Lejemålet kan være en almindelig lejlighed i en udlejningsejendom, en udlejet ejerlejlighed, en udlejet andelslejlighed eller et udlejet parcel- eller rækkehus.

Det udlejede kan også være et værelse, som enten er en del af udlejers egen bolig eller er et såkaldt klubværelse (separat enkeltværelse).

Der kan også være tale om, at en lejer fremlejer sit lejemål eller et eller flere værelser.

Sådan indbringer du sager for Huslejenævnet

Både lejere og udlejere kan indbringe sager for Huslejenævnet. Indbringelse af en sag for Huslejenævnet skal ske skriftligt på mail eller brev. Du skal medsende disse oplysninger:

 • en præcis beskrivelse af, hvad du ønsker, at nævnet skal tage stilling til
 • oplysning om adressen på det lejemål, som klagen drejer sig om
 • dit navn og kontaktoplysninger (f.eks. mail, telefonnr. eller adresse)
 • relevant dokumentation (kopi af lejekontrakten og af relevant korrespondance i sagen)

Når huslejenævnssekretariatet har modtaget dit brev/indbringelsen, vil du få tilsendt et kvitteringsbrev, hvor du bliver bedt om at indbetale et gebyr for sagens behandling.

Klagen/indbringelsen af sagen sendes på e-mail til hln@htk.dk eller med brev til Høje-Taastrup Huslejenævn, Bygaden 2, 2630 Taastrup.

Hvad koster det at indbringe en sag?

Indbringelse af sag for nævnet: kr. 306. 

Forhåndsgodkendelse af lejen for en ejer- og andelsbolig: kr. 511.

Begge beløb gælder for 2017, og de reguleres den 1. januar hvert år.

Hvem skal betale sagens omkostninger?

Hvis en lejer får fuldt medhold i sin klage, skal udlejeren betale en del af de udgifter, der er forbundet med sagens behandling ved Huslejenævnet. Udlejerens andel af udgifterne vil være kr. 2.113 (2016). Fuldt medhold vil sige, at alle lejerens krav imødekommes, og udlejer har tabt sagen i Huslejenævnet. 

En ikke tabt sag for udlejeren er, når afgørelsen ikke fuldt ud imødekommer alle lejerens klagepunkter, eller hvor der indgås forlig mellem parterne. Det er Huslejenævnet, som beslutter, om der skal betales for sagens behandling.

Sådan kontaktes Huslejenævnet

Huslejenævnet kan kontaktes på e-mail hln@htk.dk eller telefonisk til Huslejenævnets sekretær på telefon 43 59 18 42 i kommunens åbningstid. 

Hvem sidder i Huslejenævnet? 

Nævnet består af 3 medlemmer: 1 formand, der er jurist, og 2 øvrige medlemmer, der er udpeget af henholdsvis de større grundejer- og lejerforeninger i kommunen.

Opdateret 26. januar 2017

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00