Borgerservice
  • Få siden oplæst

Kørekort

Du kan få udstedt kørekort i alle kommuner uafhængigt af, hvor du er bosat. I Høje-Taastrup Kommune varetages opgaverne om kørekort af Borgerservice på rådhuset.